Etikai megfontolások az orvosi erőforrások elosztásához COVID-19-pandémia idején Magyarországon

Forrás: https://mok.hu/koronavirus/tajekoztatok/etikai-megfontolasok-az-orvosi-eroforrasok-elosztasahoz-covid-19-pandemia-idejen-magyarorszagon

A 21. század az egészségügy dolgozóit az erőforrások szűkössége miatt kihívások és etikai dilemmák sorozata elé állítja. A járványos időszakban ezek a kérdések, döntési helyzetek sokasodhatnak.

Dr. Hegedűs Zsolt koordinálásával a MOK Etikai Kollégiuma által létrehozott dokumentum elsődleges célja, hogy az ilyen helyzetekben a konszenzusos etikai irányelvek mellett meghozott döntésekkel életeket lehessen menteni, és a tiszta és egyértelmű elvekkel, gyakorlati útmutatásokkal csökkentse az egyes orvosokra háruló erkölcsi terheket. Ezek mellett fontos cél volt az is, hogy a társadalom láthassa: széles körben elfogadott és tudományosan megalapozott etikai és szakmai szempontok mentén történik a betegek ellátása, ami segíti azt, hogy bízzanak a kórházakban történő kríziskezelések folyamatában.

A munka két erőssége egyrészt a nemzetközi gyakorlatokra épülő szilárd erkölcsi alapok, másrészt a széles konszenzus, a szakértők széles körének bevonása. A dokumentum létrehozásában részt vettek: a MOK Etikai Kollégiuma, elnöksége, sürgősségi, intenzív terápiás, orvosetikai és jogi szakemberek, betegszervezetek és betegjogi szempontokat is képviselő szakértők, a két legnagyobb magyarországi történelmi egyház etikai szakemberei és tudósai.

Kapcsolódó témák