Kódex alapján sem lehet ölni

Forrás: https://nepszava.hu/3099651_kodex-alapjan-sem-lehet-olni

A Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság szerint hamarosan szükség lehet a kamara etikai kódexére, ami alapján el tudják majd az orvosok dönteni, hogy kit mentsenek meg a covidos betegek közül, ha nincs elegendő kapacitás.

Ez egészen brutális. Az orvosoknak kell majd kimondani egyes betegek felett a halálos ítéletet? Tessék mondani: mindez hogyan egyeztethető össze az orvosi és a hippokratészi esküvel?

Az orvosi eskü így hangzik: „Legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését. Az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem. Orvosi tevékenységem soha nem irányul emberi élet kioltására. A hippokratészi eskü szerint: Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik”.

Az etikai kódex minimum szembemegy ezzel a két esküvel. A jogi oldalról nem is beszélve. Az orvos nem tehet különbséget beteg és beteg között. Pusztán azért kellene meghalniuk embereknek, mert betegek, mert nincs elegendő egészségügyi személyzet, amiről nem a beteg tehet. És az állam ezt a felelősséget az orvos nyakába rakja. Ráadásul – és ezt a jog mondatja velem – az emberéletek feletti döntés alapjául nem jogszabály, hanem csak egy etikai kódex szolgálna.

Számomra az a döntés, amely emberéletek között tesz különbséget bármilyen szempontok szerint, a morális oldalán valójában az emberéletek elvételéről szól. Csak azért, mert nincs megfelelő kapacitás, személyzet, technika. Ami az állam felelőssége lenne, de ez valójában a felelősség elhárítását jelenti, akár a betegek élete árán is.

Az etikai kódex – a kidolgozói szerint – abban segítene, hogy a súlyos morális helyzetet okozó választás terhét levegye az orvosok válláról, és „széles körben elfogadott, etikai szempontok szerint megfogalmazott elvek mentén történhessen az ellátás, és születhessenek meg a szükséges döntések”. Én ezt pont fordítva látom: éppen ezzel a döntéssel tesznek súlyos, morális terhet az orvosok vállára.

A gyógyítás felelőssége alól semmilyen külső körülmény sem mentheti fel az orvost, de magát az államot sem. Az orvosnak a rendelkezésére álló lehetőségek keretein belül a végletekig el kell mennie a betegek meggyógyítása érdekében, ez alól semmilyen szabály sem adhat kibúvót, akármilyen súlyos is a beteg állapota. És ha egy ilyen szabály alapján – legyen az akár törvény, akár csak etikai előírás – az orvos hagyja meghalni bármelyik betegét, az a Büntető Törvénykönyv szerint jogi értelemben emberölés lenne. Még akkor is, ha ez egy másik beteg megmentése érdekében történik. Márpedig az emberölés és annak mindenféle formája tilos.

Ugyanakkor, ha az állam ennek legalitását biztosítja, akkor innentől kezdve az állam és annak vezetése is felelőssé tehető minden egyes beteg haláláért. Ezért a magam részéről minden lehetséges fórumon tiltakozni kívánok bármilyen hasonló szabályozás megszületése ellen. Aki pedig támogatna egy ilyen szabályozást, azt odaállítanám a betegek hozzátartozói elé,  magyarázza meg ő nekik, miért helyes a beteg életének elvétele.

Kapcsolódó témák