Etikai megfontolások az orvosi erőforrások elosztásához COVID-19-pandémia idején Magyarországon

Forrás: https://mok.hu/koronavirus/tajekoztatok/etikai-megfontolasok-az-orvosi-eroforrasok-elosztasahoz-covid-19-pandemia-idejen-magyarorszagon A 21. század az egészségügy dolgozóit az erőforrások szűkössége miatt kihívások és etikai dilemmák sorozata elé állítja. A járványos időszakban ezek a kérdések, döntési helyzetek sokasodhatnak. Dr. Hegedűs Zsolt koordinálásával a MOK Etikai Kollégiuma által létrehozott dokumentum elsődleges célja, hogy az ilyen helyzetekben a konszenzusos etikai irányelvek mellett meghozott döntésekkel életeket lehessen menteni, és a tiszta és egyértelmű elvekkel, gyakorlati útmutatásokkal …

Dönthetünk-e élet és élet között?

Az „Etikai megfontolások az orvosi erőforrások elosztásához a COVID 19 pandémia idején Magyarországon” c. MOK ajánlás kritikája. Dr. Matkó Ida Phd / Prof. dr. Szauder Ipoly